Máng Nhôm U Định Hình Led VinaLight

20.000 

Thông số Giá trị
Máng Nhôm U
VinaLight
1000*14*7 mm
12 tháng
Danh mục: