Thanh Profile H16xW16mm PFVL-1616S/ PFVL-1616B Vinaled

Kích thước sản phẩm: H16xW16mm

Cách lắp đặt: Áp góc tường, nền, trần

Mô tả: Không bao gồm end cap và phụ kiện

Lựa chọn thêm: Sử dụng led dây FSB-2216-IP33-L120 (8mm)

Mã: PFVL-1616S/ PFVL-1616B Danh mục: ,