Thanh Profile H55xW35mm PFVL-3555S/ PFVL-3555B Vinaled

Kích thước sản phẩm: H55xW35mm

Kích thước thi công: 1250x45mm/ 2500x45mm

Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40

Cách lắp đặt: Âm tường, nền

Mô tả: Không bao gồm end cap và phụ kiện

Lựa chọn thêm: Sử dụng led dây FSB-2216-IP33-L280

Mã: PFVL-3555S/ PFVL-3555B Danh mục: ,