Ba mức nhiệt độ màu ánh sáng phổ biến có gì khác nhau?

Ba mức nhiệt độ màu ánh sáng phổ biến là trắng, vàng và trung tính