Đèn led buộc phải dán nhãn năng lượng theo quy định

Ngày 06-11-2018 tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Giới thiệu và Triển khai Chương