Cấu tạo của đèn led thanh U nhôm

Đèn led thanh U nhôm được cấu tạo bởi thanh nhôm định hình được thiết kế