Cấu tạo của đèn led thanh V nhôm

Đèn led thanh V nhôm được cấu tạo bởi thanh nhôm định hình chữ V,