Sử dụng đèn thả đèn chùm như thế nào cho hợp lý

Để có được một không gian ánh sáng hoàn chỉnh thì ngoài việc chọn lựa