Thế nào là Watt, Lux, CRI ?

Thông số quan trọng của ánh sáng : Watt, Lux, CRI trong chiếu sáng Để đánh