Đèn LED COB là gì?

Đèn LED COB được viết tắt của chữ Chip-on-Board  là các mảng LED màu trắng

Tìm hiểu về SMD LED

Tìm hiểu về SMD LED Trên thị trường LED nói chung, đang sử dụng chủ